บริการแปลและรับรองเอกสารภาษารัสเซีย บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลและรับรองเอกสารภาษารัสเซีย บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำ ตามเอกสารต้นฉบับ กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซีในโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ความสามารถในการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรมถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ หรือแม้แต่นักเดินทางผจญภัย การมีบริการแปลและรับรองเอกสารที่เชื่อถือได้จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ และขจัดอุปสรรคทางภาษาที่อาจขวางกั้นการสื่อสารของคุณ

สถาบันภาษาเอ็นวายซีเป็นผู้นำด้านบริการแปลและรับรองเอกสารระดับมืออาชีพที่มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษารัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่ซับซ้อนที่สุดในโลก โดยมีนักแปลเจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีในการรักษาความเที่ยงตรงและรายละเอียดของต้นฉบับ

ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย บทความวิชาการ หรือเอกสารทางธุรกิจ ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการแปลที่มีคุณภาพสูงสุด เรามีประสบการณ์ในการทำงานกับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงสามารถปรับการแปลให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกเหนือจากบริการแปลแล้ว เรายังให้บริการรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการด้วย ซึ่งจำเป็นสำหรับการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทีมงานของเราจะตรวจสอบความถูกต้องของการแปลอย่างละเอียด และรับรองว่าเอกสารแปลนั้นสอดคล้องกับต้นฉบับอย่างสมบูรณ์

ที่สถาบันภาษาเอ็นวายซี เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการจัดการงานแปล เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เราเข้าใจว่าเวลามีค่า ดังนั้นเราจึงทุ่มเทเพื่อส่งมอบงานแปลให้ทันตามกำหนดเวลาโดยไม่ทำให้คุณภาพต้องเสียไป คุณสามารถวางใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลและรับรองอย่างมืออาชีพ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ สถาบันภาษาเอ็นวายซีก็พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรด้านภาษาที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ด้วยบริการแปลเอกสารที่ครอบคลุมทุกภาษาทั่วโลกและบริการรับรองเอกสาร เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงข้ามวัฒนธรรมและภาษา เพื่อช่วยให้คุณสามารถสื่อสารอย่างราบรื่นกับโลกภายนอกได้


ภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซียมีความสำคัญในหลายแง่มุม ดังนี้:
1. จำนวนผู้พูด: ภาษารัสเซียมีผู้พูดมากกว่า 258 ล้านคนทั่วโลก เป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นภาษาสลาฟที่มีผู้พูดมากที่สุด จึงถือเป็นภาษาที่สำคัญอันดับต้นๆ ของโลก

2. ภาษาทางการ: ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และยังใช้เป็นภาษากลางอย่างแพร่หลายในยูเครน คอเคซัส เอเชียกลาง และบางส่วนของรัฐบอลติก

3. เศรษฐกิจ: รัสเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อันดับ 11 ของโลก (ข้อมูลปี 2023) การเรียนรู้ภาษารัสเซียจึงเปิดโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซียและประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษารัสเซีย

4. วัฒนธรรม: รัสเซียมีวัฒนธรรมอันยาวนานและรุ่มรวย วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ ภาพยนตร์ ของรัสเซียล้วนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก การเรียนรู้ภาษารัสเซียจะช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมรัสเซียได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รัสเซียมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน การเรียนรู้ภาษารัสเซียจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูล แหล่งความรู้ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของรัสเซีย

6. การศึกษา: รัสเซียมีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง การเรียนรู้ภาษารัสเซียจะช่วยให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัสเซีย และได้รับความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

7. การท่องเที่ยว: รัสเซียเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย การเรียนรู้ภาษารัสเซียจะช่วยให้การท่องเที่ยวรัสเซียสะดวกสบายและสนุกสนานยิ่งขึ้น

8. การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น สหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษารัสเซียจะช่วยให้ทำงานด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาสมอง: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยพัฒนาสมอง เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การจดจำ และการแก้ปัญหา

10. ความท้าทาย: ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ท้าทาย แต่การเรียนรู้ภาษารัสเซียสำเร็จ จะสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

ภาษารัสเซียมีความสำคัญในหลายๆ ด้าน การเรียนรู้ภาษารัสเซียจะเปิดโอกาสในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา การงาน ธุรกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


การแปลและรับรองเอกสารภาษารัสเซียมีความสำคัญในหลายสถานการณ์ ดังนี้:
1. การติดต่อธุรกิจ: ในยุคโลกาภิวัตน์ ธุรกิจมีการขยายตัวไปยังต่างประเทศ การติดต่อธุรกิจกับประเทศรัสเซีย จำเป็นต้องใช้เอกสารภาษารัสเซีย เช่น สัญญา ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ เอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆ การแปลเอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องและตรงตามความหมาย จะช่วยป้องกันความเข้าใจผิด และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

2. การศึกษา: นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศรัสเซีย จำเป็นต้องใช้เอกสารภาษารัสเซีย เช่น ใบทรานสคริปต์ ใบรับรองผลการเรียน จดหมายรับรองจากสถานศึกษา การแปลเอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องและตรงตามความหมาย จะช่วยให้มหาวิทยาลัยรัสเซียพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง

3. การยื่นขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศรัสเซียเพื่อท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียนต่อ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า เอกสารประกอบการขอวีซ่าบางประเภทต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การแปลเอกสารภาษารัสเซียเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การพิจารณาขอวีซ่าสะดวกและรวดเร็วขึ้น

4. การดำเนินการทางกฎหมาย: กรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศรัสเซีย จำเป็นต้องใช้เอกสารภาษารัสเซียประกอบการดำเนินคดี การแปลเอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องและตรงตามความหมาย จะช่วยให้ศาลพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

5. การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ: บุคคลที่มีสิทธิประโยชน์บางประเภท เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม จำเป็นต้องใช้เอกสารภาษารัสเซียเพื่อยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ การแปลเอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องและตรงตามความหมาย จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคำขอได้อย่างถูกต้อง

การรับรองเอกสารภาษารัสเซีย
การรับรองเอกสารภาษารัสเซีย เป็นการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เอกสารที่แปลนั้นถูกต้องตรงตามความหมายของเอกสารต้นฉบับ หน่วยงานที่รับรองเอกสารภาษารัสเซีย เช่น สถานทูตรัสเซีย สถานกงสุลรัสเซีย บริษัทรับแปลเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ

ประโยชน์ของการรับรองเอกสารภาษารัสเซีย
• เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร
• ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเอกสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ป้องกันปัญหาความเข้าใจผิด
• ใช้ประกอบการดำเนินการทางกฎหมายได้

การแปลและรับรองเอกสารภาษารัสเซียมีความสำคัญอย่างมากในหลายๆ ด้าน การแปลที่ถูกต้องและตรงตามความหมาย รวมถึงการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้บุคคลหรือนิติบุคคลสามารถดำเนินธุรกิจ ศึกษาต่อ ยื่นขอวีซ่า ดำเนินการทางกฎหมาย หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น


บริการแปลภาษารัสเซีย
บริการแปลภาษารัสเซียของสถาบันภาษาเอ็นวายซีมุ่งเน้นไปที่ความเป็นมืออาชีพ ความถูกต้อง และความเร็วในการให้บริการ ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษารัสเซีย เพื่อให้เข้าถึงความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อนของภาษารัสเซีย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแปล

เรามีทีมนักแปลภาษารัสเซียที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถอย่างละเอียด มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะมีคุณภาพสูง ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างงานแปลของเรา:
• เอกสารธุรกิจ: สัญญา ข้อเสนอราคา รายงานประจำปี เอกสารทางการเงิน
• เอกสารทางกฎหมาย: สัญญาจ้าง ใบรับรองทะเบียนการค้า เอกสารศาล
• เอกสารส่วนตัว: ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส วีซ่า
• สื่อสิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์
• เว็บไซต์: เนื้อหาเว็บไซต์ บทความ บล็อก

เราแปลเอกสารภาษารัสเซียได้หลากหลายประเภท เช่น เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค เอกสารส่วนตัว ฯลฯ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

เรามีทีมนักแปลภาษารัสเซียที่มีความเชี่ยวชาญสูง ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มข้น เข้าใจทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และวัฒนธรรมของภาษารัสเซียอย่างถ่องแท้ มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของเราจะถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

สถาบันภาษาเอ็นวายซี มีประสบการณ์ในด้านการแปลภาษารัสเซียมายาวนาน เคยผ่านงานแปลหลากหลายประเภท จึงเข้าใจถึงบริบท และวัฒนธรรมของภาษารัสเซียเป็นอย่างดี สามารถแปลงานของคุณได้อย่างมืออาชีพ


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาอื่นๆ อีกมากมาย สถาบันภาษาเอ็นวายซี มีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะภาษา มั่นใจได้เลยว่าผลงานแปลของท่านจะมีความถูกต้อง ตรงตามความหมายของต้นฉบับ

ทีมนักแปลมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารวิชาการ เอกสารส่วนตัว หรือแม้แต่เอกสารเฉพาะทาง ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เราจึงมั่นใจว่าผลงานแปลของเราจะสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี คัดสรรนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการอบรม และทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด มั่นใจได้เลยว่าผลงานแปลของท่านจะมีคุณภาพสูง ตรงตามมาตรฐานสากล

รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษารัสเซียรับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาลัตเวียบริการรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล:
สถาบันภาษาเอ็นวายซีพร้อมให้บริการรับรองเอกสารสำหรับการใช้งานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบสมรส เอกสารประกอบการขอวีซ่า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะดูแลจัดการทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของสถานทูตและกงสุล

บริการรับรองเอกสาร NAATI:
สำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าหรือพำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ สถาบันภาษาเอ็นวายซีมีบริการรับรองเอกสาร NAATI โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก NAATI โดยตรง มั่นใจได้ว่าคำแปลของคุณมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public:
หากต้องการเอกสารที่ได้รับการรับรองโดยทนายความ สถาบันภาษาเอ็นวายซีมีทีมทนาย Notary Public ที่พร้อมให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร และรับรองข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของคุณ

บริการแปลเอกสาร:
สถาบันภาษาเอ็นวายซีมีบริการแปลเอกสารหลากหลายภาษา โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน มั่นใจได้ว่าคำแปลของคุณถูกต้องตามหลักภาษาและเนื้อหาตรงกับต้นฉบับ

บริการอื่นๆ:
นอกจากบริการข้างต้นแล้ว สถาบันภาษาเอ็นวายซี ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เช่น บริการ apostille บริการตรวจสอลประวัติอาชญากรรม บริการรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนสถานทูต และอื่น ๆ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการรับรองเอกสารที่ครบวงจร รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์อันยาวนาน และมาตรฐานการบริการที่เหนือระดับ เราพร้อมเป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจได้


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 061-9865666 หรือ Line Official แผนกวีซ่า ID: @NYCV / Line Official แผนกแปลเอกสาร ID: @NYCLI หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ติดต่อเรา

สถาบันแปลภาษา รับรองเอกสาร NYC LANGUAGE INSTITUTE

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
  • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
  • LINE แผนกแปลเอกสาร : @NYCLI
  • Tel : 061-9865666
  • E-mail : nycli@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น