บริการแปลเอกสารภาษาจีน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ สถาบันภาษาเอ็นวายซี

สถาบันภาษาเอ็นวายซี บริการแปลเอกสารภาษาจีน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ มั่นใจได้ในความถูกต้อง และมีคุณภาพ
ในปัจจุบันโลกาภิวัตน์ทำให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาษามีความสำคัญมากขึ้น ผู้คนจำนวนมากจำเป็นต้องแปลเอกสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจากต่างวัฒนธรรมหรือต่างภาษา สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


บริการแปลเอกสารภาษาจีน

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีน โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี ทีมนักแปลของเรามีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมและบริบทของภาษาจีนเป็นอย่างดี จึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีนในทุกประเภท เช่น เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น


บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาจีนแล้ว สถาบันภาษาเอ็นวายซี ยังมีบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านแปลเอกสารมากกว่า 10 ปี ทีมนักแปลของเรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆ มากมาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย เป็นต้น ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น


บริการรับรองเอกสารทุกรูปแบบ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ยังมีบริการรับรองเอกสารทุกรูปแบบ โดยสถานทูต กงสุล NAATI ทนาย Notary Public และทีมนักแปลและล่ามผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานด้านรับรองเอกสารมากกว่า 10 ปี ทีมของเรามีความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสารตามหลักสากล ให้บริการรับรองเอกสารทุกรูปแบบ เช่น รับรองเอกสารราชการ รับรองเอกสารธุรกิจ รับรองเอกสารการศึกษา รับรองเอกสารทางการแพทย์ รับรองเอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น


สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีน โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานด้านแปลเอกสาร ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท เช่น

  • เอกสารราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เป็นต้น
  • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง รายงานการประชุม แผนธุรกิจ เป็นต้น
  • เอกสารวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ รายงานวิจัย เป็นต้น
  • เอกสารบันเทิง เช่น นวนิยาย บทละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น

บริการรับรองเอกสาร กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี
สถาบันภาษาเอ็นวายซี NAATI Notary Public Service ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนักแปลมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ เพื่อให้เอกสารของท่านได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก

การรับรองเอกสารจาก NAATI
NAATI เป็นองค์กรรับรองการแปลภาษาของออสเตรเลีย ให้บริการรับรองการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารจาก NAATI โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลที่ได้ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องและแม่นยำ


การรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public
ทนาย Notary Public เป็นทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร ให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ เช่น ลายมือชื่อ สำเนาเอกสาร เอกสารราชการ เป็นต้น

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public โดยทนายความที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารรับรองที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย


การรับรองเอกสารโดยสถานทูต และกงสุลไทย
สถานทูต และกงสุลไทยในต่างประเทศให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เป็นต้น เพื่อให้เอกสารสามารถใช้ได้ในประเทศนั้นๆ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการจัดส่งเอกสารไปรับรองที่สถานทูต กงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูต กงสุลไทยจะตรวจสอบเอกสารและประทับตรารับรองให้


สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารจาก NAATI ทนาย Notary Public สถานทูต กงสุลไทย บริการรวดเร็วและทันใจ ราคายุติธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับรองเอกสารเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebookสถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
  • LINE@NYCLI
  • Tel061-9865666
  • E-mailnycli@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น