บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี


ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการของหลายประเทศทั่วโลก เช่น โปรตุเกส บราซิล แองโกลา โมซัมบิก กาบูเวร์ดี ติมอร์-เลสเต ซาอุดีอาระเบีย จีน (มณฑลกวางโจว) อินเดีย (รัฐกัว) สหรัฐอเมริกา (รัฐฮาวาย) เป็นต้น การแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องแม่นยำ ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องแม่นยำ ได้รับการรับรองจากสถาบัน NAATI มั่นใจได้ว่าเอกสารของลูกค้าจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 300 ภาษาทั่วโลก ครอบคลุมทั้งภาษาหลักและภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส รัสเซีย อิตาลี อาหรับ เป็นต้น สถาบันภาษาเอ็นวายซี ยังมีบริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล NAATI ทนาย Notary Public ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนายความหรือนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศหรือกงสุลไทย ช่วยให้เอกสารของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ


บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี

สถาบันภาษาเอ็นวายซี เป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องแม่นยำ ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท
ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการแปลภาษาโปรตุเกส
 • เอกสารราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือรับรองการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ผลการเรียน ทรานสคริปต์
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาต่างๆ เอกสารทางการเงิน คู่มือการใช้งาน
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ
 • เอกสารอื่นๆ เช่น จดหมาย บทความ บทบรรยาย

บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี

สถาบันภาษาเอ็นวายซีให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อิตาลี เยอรมัน อาหรับ อินโดนีเซีย มาเลย์ ฝรั่งเศส ยูเครน สวีเดน ฯลฯ โดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละภาษา

รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลัตเวีย


บริการรับรองเอกสาร กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ดังนี้

รับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูตและกงสุลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเอกสารที่ได้รับการรับรองจะต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง

รับรองเอกสาร NAATI
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองนักแปลและล่ามระดับชาติของออสเตรเลีย เอกสารที่ได้รับการรับรอง NAATI จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

รับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public
สถาับนภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รับรองเอกสารต่างๆ เอกสารที่ได้รับการรับรองโดยทนาย Notary Public จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 061-9865666 หรือ Line Official แผนกวีซ่า ID: @NYCV Line Official แผนกแปลเอกสาร ID: @NYCLI หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

สถาบันแปลภาษา รับรองเอกสาร NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
 • LINE แผนกแปลเอกสาร : @NYCLI
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : nycli@ilc.ltd

 

0 ความคิดเห็น