บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ โดย สถาบันภาษาเอ็นวายซี


ในยุคปัจจุบันที่โลกาภิวัตน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การสื่อสารข้ามภาษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษา การติดต่อธุรกิจ การเดินทางท่องเที่ยว หรือการทำงานระหว่างประเทศ การมีเอกสารแปลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับบริการแปลเอกสารภาษาอาหรับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี มีทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับเป็นอย่างดี ทั้งนักแปลชาวไทยและนักแปลชาวอาหรับ ที่สามารถแปลเอกสารภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจง่าย

นอกจากบริการแปลเอกสารแล้ว สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสาร โดยรับรองเอกสารโดยศูนย์การแปลของสถาบันเอง หรือรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล สถานทูต NAATI และทนาย Notary Public


บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารส่วนบุคคล ฯลฯ ทีมนักแปลของสถาบันฯ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการแปลภาษาอาหรับเป็นอย่างดี เข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาเป็นอย่างดี จึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ฯลฯ ทีมนักแปลของสถาบันฯ ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาของแต่ละภาษา จึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการรับรองเอกสาร
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารทั้งการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ทีมนักแปลของสถาบันฯ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสารเป็นอย่างดี เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับรองเอกสารเป็นอย่างดี จึงสามารถรับรองเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยสถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท เช่น
 • เอกสารราชการ เช่น ใบสมัครวีซ่า ใบรับรองสัญชาติ ใบรับรองการสมรส ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้าง รายงานประจำปี
 • เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบสั่งยา ผลตรวจเลือด ผลตรวจสุขภาพ
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาพินัยกรรม
 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น จดหมายสมัครงาน จดหมายแนะนำตัว จดหมายส่วนตัว


ขั้นตอนการใช้บริการ
ท่านสามารถใช้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับกับสถาบันภาษาเอ็นวายซีได้ง่ายๆ เพียงติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ 061-9865666 หรือ Line ID แผนกแปลภาษา : @NYCLI จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องการแปล และแจ้งราคาประเมินให้ท่านทราบ

เมื่อท่านตกลงใช้บริการ เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารต้นฉบับไปให้นักแปลดำเนินการแปล เมื่อแปลเสร็จแล้ว นักแปลจะส่งต้นฉบับแปลกลับมาให้ท่านตรวจความถูกต้อง จากนั้นท่านสามารถแจ้งการชำระเงินและรับเอกสารแปลได้


ระยะเวลาในการแปลเอกสาร
ระยะเวลาในการแปลเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทเอกสารและปริมาณเอกสาร โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ แต่หากเอกสารมีปริมาณมากหรือมีความซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่านั้น


ราคาค่าแปลเอกสาร
ราคาค่าแปลเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง โดยปกติจะคิดราคาตามจำนวนหน้าของเอกสาร แต่หากเอกสารมีเนื้อหาที่ยากต่อการแปลหรือต้องการการแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจมีค่าแปลที่สูงกว่าเหตุผลที่ต้องใช้บริการแปลและรับรองเอกสารกับสถานบันภาษาเอ็นวายซี มีดังนี้
 • ทีมงานนักแปลมืออาชีพ สถานบันภาษาเอ็นวายซีมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ ทั่วโลก โดยนักแปลทุกคนเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย

 • บริการแปลเอกสารทุกประเภท สถานบันภาษาเอ็นวายซีให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารส่วนบุคคล เรามีบริการแปลเอกสารมากกว่า 300 ภาษา

 • บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงต่างประเทศ สถานบันภาษาเอ็นวายซีมีบริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงต่างประเทศ รับรองเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 • บริการที่รวดเร็วและทันใจ สถานบันภาษาเอ็นวายซีให้บริการแปลและรับรองเอกสารอย่างรวดเร็วทันใจ โดยสามารถจัดส่งเอกสารแปลและรับรองได้ภายใน 1-2 วัน

 • ราคาที่สมเหตุสมผล สถานบันภาษาเอ็นวายซีให้บริการแปลและรับรองเอกสารในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานของงาน

หากท่านกำลังมองหาสถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสารที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ สถาบันภาษาเอ็นวายซี เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ทุกความต้องการของท่าน

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 061-9865666 หรือ Line Official แผนกวีซ่า ID: @NYCV / Line Official แผนกแปลเอกสาร ID: @NYCLI  หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

สถาบันแปลภาษา รับรองเอกสาร NYC LANGUAGE INSTITUTE
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
 • LINE แผนกแปลเอกสาร : @NYCLI
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : nycli@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น