บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ 
ภาษาที่ใช้ในประเทศบังกลาเทศ

ภาษาหลัก

 • ภาษาเบงกอล (বাংলা) : ภาษาประจำชาติ พูดโดยประชากรกว่า 98% ของประเทศ ภาษาเบงกอลจัดอยู่ในกลุ่มภาษาอินโด-อิหร่าน มีตัวอักษร riêng เรียกว่า อักษรเบงกอล ตัวอักษรเบงกอลมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรฮินดี แต่มีความแตกต่างในรูปทรงและการออกเสียง ภาษาเบงกอลมีวรรณกรรมและบทกวีที่ยาวนาน ตัวอย่างผลงานวรรณกรรมที่โด่งดัง ได้แก่ กวี Rabindranath Tagore ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

ตัวอย่างประโยคภาษาเบงกอล

 • আমার নাম (আমার নাম) - ชื่อของฉันคือ... (Ah-mar nam...)

 • আমি ভালো আছি (আমি ভালো আছি) - ฉันสบายดี (Ah-mee bhalo achi)

 • আপনার সাথে দেখা করে ভালো লাগলো (আপনার সাথে দেখা করে ভালো লাগলো) - ยินดีที่ได้รู้จัก (Ah-pan-nar sathe dekha kore bhalo laglo)

 • ধন্যবাদ, আপনারও (ধন্যবাদ, আপনারও) - ขอบคุณ คุณเช่นกัน (Dhonnobad, apnar-o)
    ภาษาอังกฤษ : ภาษาทางการที่สอง ใช้ในหน่วยงานราชการ การศึกษา และธุรกิจ แม้ว่าภาษาเบงกอลจะเป็นภาษาประจำชาติ แต่ภาษาอังกฤษยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษา การปกครอง และธุรกิจของบังกลาเทศ ภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการหลายแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และธุรกิจหลายแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาต่อรองและทำสัญญา

ตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในบังกลาเทศ

 • ป้ายบอกทางและป้ายจราจร

 • เอกสารราชการ

 • เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

 • หลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ภาษาชนกลุ่มน้อย

 • ภาษาจิตตะกอง : พูดโดยชาวจิตตะกอง อาศัยอยู่ในเขตจิตตะกองทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

 • ภาษาอัสสัม : พูดโดยชาวอัสสัม อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ

 • ภาษาคาช : พูดโดยชาวคาช อาศัยอยู่ในเขตภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

 • ภาษาฮินดี : พูดโดยชาวฮินดู อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ ทั่วประเทศ

 • ภาษาอูรดู : พูดโดยชาวมุสลิม อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาษาอื่น ๆ

 • ภาษาอาหรับ : ใช้ในศาสนสถานอิสลาม

 • ภาษาจีน: ใช้โดยชุมชนชาวจีนในบังกลาเทศ

    ภาษาที่ใช้ในบังกลาเทศมีหลากหลาย ภาษาเบงกอลเป็นภาษาประจำชาติและภาษาหลักที่ใช้ในประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่สองที่ใช้ในหน่วยงานราชการ การศึกษา และธุรกิจ ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยและภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศ ภาษาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบังกลาเทศ


    การเข้าถึงสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก การทำธุรกิจข้ามประเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้บริการแปลภาษากลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การติดต่อและการทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ภาษาเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ในการสื่อสารระหว่างคนต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ NYC Language Institute ขอเสนอบริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพและรองรับทุกความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในการแปลเอกสารสำคัญทุกประเภทสำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศบังกลาเทศและทั่วโลก


บริการที่ครอบคลุม

    NYC LANGUAGE INSTITUTE มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากมายในการรับแปลภาษาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ หรือเอกสารทางวิชาการ ทางเรามีความเชี่ยวชาญที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจ


นักแปลมืออาชีพ

    ทีมนักแปลของเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานกับภาษาทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้กับประเทศบังกลาเทศหรือภาษาใดๆ ทั่วโลก เรามีทีมงานที่พร้อมที่จะให้บริการแปลภาษาที่แม่นยำและน่าเชื่อถือรับรองเอกสารทุกประเภท

    NYC LANGUAGE INSTITUTE รับรองเอกสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาสัมปทาน รายงานการวิจัย เอกสารการตลาด หรือเอกสารทางกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. หรือข้อตกลงการค้า และเอกสารทางการแพทย์ เช่น ประวัติการรักษา ใบอนุญาตแพทย์ หรือรายงานการตรวจสุขภาพ เรามีทีมนักแปลที่มีความรู้ความสามารถในด้านทั้งธุรกิจและสาธารณสุข เพื่อรับรองว่าแปลภาษาที่เราให้บริการมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด


สถาบันแปลภาษาที่น่าเชื่อถือ

    NYC Language Institute เป็นสถาบันแปลภาษาที่ได้รับความนิยมและได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าที่มีทั้งในและต่างประเทศ เรามีความภูมิใจที่ได้เสนอบริการที่มีมาตรฐานสูง ทำให้เรากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างวิวัฒนาการ ทางเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร


ทำไมต้องเลือก NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • นักแปลมืออาชีพ: ทีมนักแปลของเรามีประสบการณ์สูง เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา แปลภาษาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และรักษาความหมายของต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ทีมนักแปลของเรามีประสบการณ์แปลเอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการแพทย์ เอกสารสำหรับการศึกษา เอกสารสำหรับวีซ่า และอื่นๆ อีกมากมาย

 • บริการครบวงจร: แปลภาษา รับรองเอกสาร ตรวจทานความถูกต้อง จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมใช้งาน

 • รับรองเอกสาร: รับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล กระทรวงต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เราสามารถรับรองเอกสารสำหรับใช้ในประเทศบังกลาเทศได้

 • ทุกภาษาทั่วโลก: แปลภาษาได้มากกว่า 300 ภาษา ครอบคลุมทุกภาษาที่ใช้ในประเทศบังกลาเทศ และทุกภาษาทั่วโลก

 • รวดเร็ว ทันใจ: ทำงานแปลอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา โดยไม่ล่าช้า

 • ราคาประหยัด: เสนอราคาที่ย่อมเยา เหมาะสมกับคุณภาพงาน

 • มั่นใจ ปลอดภัย: รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า ปลอดภัย ไร้กังวล


ตัวอย่างบริการ

 • แปลเอกสารเพื่อขอวีซ่าไปประเทศบังกลาเทศ

 • แปลเอกสารเพื่อประกอบการสมัครงานในต่างประเทศ

 • แปลเอกสารทางกฎหมายสำหรับการทำธุรกิจ

 • แปลเอกสารทางการแพทย์สำหรับการรักษาพยาบาล

 • แปลเอกสารทางการเงินสำหรับการลงทุน

    มั่นใจในคุณภาพงานแปลและบริการระดับมืออาชีพ เลือก NYC LANGUAGE INSTITUTE สถาบันแปลภาษาชั้นนำ รับรองเอกสารครบทุกภาษา ทั่วโลก


  ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นในการแปลเอกสารหรือขอวีซ่า อย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE เราพร้อมที่จะช่วยคุณให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณและเดินทางไปสู่ความสำเร็จของคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่มีความมั่นใจในบริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพสูง


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @NYC168 หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083 249 4999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น