บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

    ประเทศอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ติดกับประเทศรัสเซีย อิหร่าน อาร์เมเนีย และจอร์เจีย อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและภาษา ภาษาที่ใช้ในอาเซอร์ไบจาน ได้แก่

 • ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) เป็นภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจาน มีชื่อเรียกในภาษาของตนว่า Azərbaycan dili ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี มีผู้พูดภาษาอาเซอร์ไบจานประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยประมาณ 91% อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน    ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่พูดกันมากที่สุดในอาเซอร์ไบจาน เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานส่วนใหญ่ ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ภาษาอาเซอรี (Azerbaijani) เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี มีผู้พูดภาษาอาเซอรีประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยประมาณ 91% อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ภาษาอาเซอรีเป็นภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจาน มีชื่อเรียกในภาษาของตนว่า Azərbaycan dili


ลักษณะของภาษาอาเซอรี

    ภาษาอาเซอรีเป็นภาษาที่มีอักษรละตินเป็นอักษรมาตรฐาน อักษรละตินที่ใช้เขียนภาษาอาเซอรีมี 32 ตัว ดังนี้

อักษรชื่อ
aอา
bเบ
cเซ
çเช
dเด
eเอ
fเฟ
gเก
hเอช
ıอิ
iอิ
jเจ
kเค
lเล
mเอ็ม
nเอ็น
oโอ
öโอเ
pพี
qคิว
rอาร์
sเอส
şเช
tที
uอู
üอุ
vวี
xเฮกซ์
yวาย
zเซด

    ภาษาอาเซอรีมีระบบการออกเสียงแบบพยางค์เดียว (monosyllabic) โดยแต่ละพยางค์จะมีสระอยู่ตรงกลางและพยัญชนะล้อมรอบ


ไวยากรณ์ของภาษาอาเซอรี

    ไวยากรณ์ของภาษาอาเซอรีเป็นแบบอกรรมกริยา (agglutinative) โดยคำกริยาจะประกอบไปด้วยรากศัพท์และปัจจัยต่างๆ ที่ทำหน้าที่แสดงความหมายต่างๆ เช่น กาล เวลา บุคคล บุรุษ วาจก เป็นต้น

    ภาษาอาเซอรีมีระบบการผันคำนามแบบสองเพศ (two genders) ได้แก่ เพศชาย (masculine) และเพศหญิง (feminine)


คำศัพท์ของภาษาอาเซอรี

    คำศัพท์ของภาษาอาเซอรีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคำศัพท์ของภาษาตุรกี ภาษาอาเซอรีได้รับอิทธิพลจากภาษาตุรกีอย่างมาก เนื่องจากชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมากมีเชื้อสายตุรกี

นอกจากนี้ ภาษาอาเซอรียังได้รับอิทธิพลจากภาษาเปอร์เซียและภาษารัสเซียอีกด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอาเซอรี

 • Merhaba! (สวัสดี!)

 • Salam! (สวัสดี!)

 • Necəsən? (สบายดีไหม?)

 • Yaxşıyam. Sən necəsən? (สบายดี ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?)

 • Mən Azərbaycandayam. (ฉันอยู่อาเซอร์ไบจาน)

 • Sən haradasan? (คุณอยู่ที่ไหน?)

 • Mən Türkiyədənəm. (ฉันมาจากตุรกี)

การแปลภาษาอาเซอรี

    การแปลภาษาอาเซอรีเป็นงานแปลที่มีความท้าทาย เนื่องจากภาษาอาเซอรีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี แต่ก็มีความแตกต่างบางประการ เช่น ระบบการออกเสียง ระบบการผันคำนาม ระบบการกริยา เป็นต้น

    นอกจากนี้ ภาษาอาเซอรียังได้รับอิทธิพลจากภาษาเปอร์เซียและภาษารัสเซีย ทำให้การแปลภาษาอาเซอรีจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาเหล่านี้ด้วย

    หากท่านต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาอาเซอรี แนะนำให้ใช้บริการแปลภาษาจากนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอาเซอรี

    ภาษาอาเซอร์ไบจานมีระบบการออกเสียงแบบพยางค์เดียว (monosyllabic) โดยแต่ละพยางค์จะมีสระอยู่ตรงกลางและพยัญชนะล้อมรอบ ภาษาอาเซอร์ไบจานมีระบบการผันคำนามแบบสองเพศ (two genders) ได้แก่ เพศชาย (masculine) และเพศหญิง (feminine)


ตัวอย่างประโยคภาษาอาเซอร์ไบจาน เช่น

 • Merhaba! (สวัสดี!)


 • Salam! (สวัสดี!)


 • Necəsən? (สบายดีไหม?)


 • Yaxşıyam. Sən necəsən? (สบายดี ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?)


 • Mən Azərbaycandayam. (ฉันอยู่อาเซอร์ไบจาน)


 • Sən haradasan? (คุณอยู่ที่ไหน?)


 • Mən Türkiyədənəm. (ฉันมาจากตุรกี)    ภาษารัสเซีย เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาเซอร์ไบจาน สืบเนื่องมาจากอดีตที่อาเซอร์ไบจานเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ภาษารัสเซียจึงถูกใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคนต่างเชื้อชาติและต่างภาษาในอาเซอร์ไบจาน

    ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมาก ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน    ภาษารัสเซียมีระบบการออกเสียงแบบพยางค์เดียว (monosyllabic) โดยแต่ละพยางค์จะมีสระอยู่ตรงกลางและพยัญชนะล้อมรอบ ภาษารัสเซียมีระบบการผันคำนามแบบสามเพศ (three genders) ได้แก่ เพศชาย (masculine), เพศหญิง (feminine) และเพศกลาง (neuter)


ตัวอย่างประโยคภาษารัสเซีย เช่น

 • Привет! (สวัสดี!)


 • Здравствуйте! (สวัสดีครับ/ค่ะ!)


 • Как дела? (สบายดีไหม?)


 • Хорошо. А у тебя как дела? (สบายดี ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?)


 • Я из Азербайджана. (ฉันอยู่อาเซอร์ไบจาน)


 • А ты откуда? (คุณมาจากไหน?)


 • Я из России. (ฉันมาจากรัสเซีย)


 • ภาษาตุรกี เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาเซอร์ไบจานเช่นกัน เนื่องมาจากอาเซอร์ไบจานมีพรมแดนติดกับประเทศตุรกี และชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมากมีเชื้อสายตุรกี


    ภาษาตุรกีเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานบางกลุ่ม ภาษาตุรกีเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ภาษาตุรกีมีระบบการออกเสียงแบบพยางค์เดียว (monosyllabic) โดยแต่ละพยางค์จะมีสระอยู่ตรงกลางและพยัญชนะล้อมรอบ ภาษาตุรกีมีระบบการผันคำนามแบบสามเพศ (three genders) ได้แก่ เพศชาย (masculine), เพศหญิง (feminine) และเพศกลาง (neuter)

ตัวอย่างประโยคภาษาตุรกี เช่น

 • Merhaba! (สวัสดี!)

 • Selam! (สวัสดี!)

 • Nasılsın? (สบายดีไหม?)

 • İyiyim. Sen nasılsın? (สบายดี ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?)

 • Ben Azerbaycanlıyım. (ฉันอยู่อาเซอร์ไบจาน)

 • Sen neredensin? (คุณมาจากไหน?)

ความสำคัญของการแปลภาษา

    ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาอยู่ร่วมกัน การสื่อสารข้ามภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริการแปลภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจกันและกันได้ การสื่อสารข้ามภาษามีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคการท่องเที่ยว ฯลฯ


ภาคธุรกิจ

    ในภาคธุรกิจ การแปลภาษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเอกสารทางการค้าต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า สัญญาซื้อขาย ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธุรกิจที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเอกสารทางกฎหมายและการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อกฎหมายและข้อตกลงต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ ได้


ภาคการศึกษา

    ในภาคการศึกษา การแปลภาษามีความสำคัญต่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเอกสารทางการศึกษาต่างๆ เช่น ใบสมัครเรียน ผลการเรียน เอกสารรับรองความประพฤติ ฯลฯ เพื่อให้สามารถสมัครเรียนและเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำวิจัยหรือทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติ จำเป็นต้องแปลเอกสารทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหางานวิจัยและสามารถสื่อสารกับอาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาคการท่องเที่ยว

    ในภาคการท่องเที่ยว การแปลภาษามีความสำคัญต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำเป็นต้องมีพนักงานที่พูดภาษาต่างประเทศได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นๆ จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาของประเทศนั้นๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และใช้บริการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น


บริการแปลภาษาของ NYC LANGUAGE INSTITUTE

    NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษาทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารทั่วไป และเอกสารเฉพาะทาง รวมถึงการแปลเอกสารรับรองสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก


ทีมนักแปลมืออาชีพ

    ทีมนักแปลมืออาชีพของ NYC LANGUAGE INSTITUTE ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ นักแปลยังใช้เทคโนโลยีการแปลที่ทันสมัย เพื่อให้ได้คำแปลที่มีคุณภาพสูงและทันต่อเวลาบริการแปลภาษาทุกประเภท

    NYC LANGUAGE INSTITUTE สามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารทั่วไป และเอกสารเฉพาะทาง เช่น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ

 • เอกสารทั่วไป เช่น เอกสารทางธุรกิจ คู่มือการใช้งาน บทความ ฯลฯ

 • เอกสารเฉพาะทาง เช่น เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ

การรับรองเอกสาร

    NYC LANGUAGE INSTITUTE สามารถรับรองเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารของลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก


ราคาที่ย่อมเยา

    NYC LANGUAGE INSTITUTE มีราคาที่ย่อมเยา เมื่อเทียบกับคุณภาพของบริการที่มอบให้ นอกจากนี้ NYC LANGUAGE INSTITUTE ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเอกสารที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE สามารถแปลได้ ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น
  • สูติบัตร
  • ทะเบียนสมรส
  • ใบขับขี่
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  • ใบรับรองโสด
  • ใบรับรองการสมรส
  • ใบรับรองบุตร
  • ใบรับรองการศึกษา
  • ใบรับรองการทำงาน
  • ใบรับรองความประพฤติ
  • ใบรับรองถิ่นที่อยู่

 • เอกสารทั่วไป เช่น
  • เอกสารทางธุรกิจ
  • คู่มือการใช้งาน
  • บทความ
  • จดหมาย
  • อีเมล
  • เว็บไซต์

 • เอกสารเฉพาะทาง เช่น
  • เอกสารทางกฎหมาย
  • เอกสารทางเทคนิค
  • เอกสารทางการแพทย์
  • เอกสารทางการเงิน
  • เอกสารทางการตลาด
  • เอกสารทางวิศวกรรม
  • เอกสารทางวิทยาศาสตร์

  ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นในการแปลเอกสารหรือขอวีซ่า อย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE เราพร้อมที่จะช่วยคุณให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณและเดินทางไปสู่ความสำเร็จของคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่มีความมั่นใจในบริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพสูง


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @NYC168 หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083 249 4999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น