บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ - NYC LANGUAGE INSTITUTE
  ภาษาที่ใช้ในประเทศออสเตรียเป็นภาษาเยอรมัน โดยเป็นภาษาราชการและภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในประเทศ ภาษาเยอรมันที่พูดในออสเตรียเรียกว่า "ภาษาเยอรมันออสเตรีย" (Österreichisches Deutsch) ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของภาษาเยอรมันสูง (Hochdeutsch) ที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเยอรมันบาวาเรีย (Bairisch) มากกว่าภาษาเยอรมันมาตรฐาน (Standarddeutsch) ที่ใช้พูดในเยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์


ภาษาเยอรมันออสเตรียมีความแตกต่างกันกับภาษาเยอรมันมาตรฐานในหลายด้าน เช่น

 • สำเนียง: ภาษาเยอรมันออสเตรียมีสำเนียงที่นุ่มนวลกว่าภาษาเยอรมันมาตรฐาน โดยมีการออกเสียงสระที่ยาวกว่า และมีการออกเสียงพยัญชนะที่นุ่มนวลกว่า
 • ไวยากรณ์: ภาษาเยอรมันออสเตรียมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันมาตรฐาน แต่มีการใช้บางคำศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คำว่า "ja" ในภาษาเยอรมันออสเตรียจะใช้แทนคำว่า "jawohl" ในภาษาเยอรมันมาตรฐาน
 • คำศัพท์: ภาษาเยอรมันออสเตรียมีคำศัพท์เฉพาะของตนเองมากมาย เช่น "Sackerl" ซึ่งหมายถึง "ถุง" หรือ "Servus" ซึ่งเป็นคำทักทายที่พบได้ทั่วไปในออสเตรีย


นอกจากภาษาเยอรมันแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในออสเตรีย 6 ภาษา ได้แก่

 • ภาษาโครเอเชีย (Kroatisch)

 • ภาษาเช็ก (Tschechisch)

 • ภาษาฮังการี (Ungarisch)

 • ภาษาโรมานี (Romani)

 • ภาษาสโลวัก (Slowakisch)

 • ภาษาสโลวีเนีย (Slowenisch)

    ภาษาเหล่านี้มีการใช้อยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในออสเตรีย โดยภาษาโครเอเชียเป็นภาษาชนกลุ่มน้อยที่มีผู้พูดมากที่สุด รองลงมาคือภาษาฮังการี และภาษาเช็ก


    ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาราชการของเขตปกครองตนเองคารินเทีย (Kärnten) ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองทางตอนใต้ของออสเตรียที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโครเอเชีย นอกจากนี้ ภาษาโครเอเชียยังใช้พูดกันทั่วไปในเขตปกครองตนเองบูร์กเอนด์ลันด์ (Burgenland) ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรียที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮังการี


    ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการของเขตปกครองตนเองบูร์กเอนด์ลันด์ เช่นเดียวกับภาษาโครเอเชีย นอกจากนี้ ภาษาฮังการียังใช้พูดกันทั่วไปในเขตปกครองตนเองเวียนนา (Wien) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรียที่มีประชากรเชื้อสายฮังการีเป็นจำนวนมาก


    ภาษาเช็กเป็นภาษาราชการของเขตปกครองตนเองเชค (Tschechien) ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรียที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเช็ก    ภาษาโรมานีเป็นภาษาของกลุ่มชนเผ่าโรมานี ซึ่งอาศัยอยู่กระจายอยู่ทั่วโลก ภาษาโรมานีเป็นภาษากลุ่มอินโด-อารยันที่ใกล้เคียงกับภาษาฮินดีและภาษาสันสกฤต ภาษาโรมานีได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในออสเตรียตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000


    ภาษาสโลวักและภาษาสโลวีเนียเป็นภาษากลุ่มสลาฟใต้ ภาษาสโลวักเป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรีย ส่วนภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรีย


    นอกจากภาษาเยอรมัน ภาษาชนกลุ่มน้อย และภาษาต่างประเทศแล้ว ยังมีภาษามือออสเตรีย (Österreichische Gebärdensprache) ซึ่งเป็นภาษามือที่ใช้สื่อสารโดยคนหูหนวกในออสเตรีย ภาษามือออสเตรียได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในออสเตรียตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005    สรุปได้ว่า ภาษาที่ใช้ในประเทศออสเตรียมีความหลากหลาย โดยมีภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการและภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 6 ภาษา และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย


    บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ ติดต่อเรา NYC LANGUAGE INSTITUTE


    ในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความต้องการแปลเอกสารจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการแปลเอกสารเพื่อนำไปใช้ในประเทศออสเตรีย (Austria) ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่น    หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก NYC LANGUAGE INSTITUTE คือคำตอบสำหรับคุณ


NYC LANGUAGE INSTITUTE บริการแปลภาษาครบวงจร

NYC LANGUAGE INSTITUTE เป็นศูนย์บริการแปลภาษาที่ครบวงจร โดยให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย ครอบคลุมทุกภาษาทั่วโลก โดยมีนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการแปลNYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษาพร้อมรับรองเอกสาร

นอกจากการแปลเอกสารแล้ว NYC LANGUAGE INSTITUTE ยังให้บริการรับรองเอกสารอีกด้วย โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองจาก NYC LANGUAGE INSTITUTE สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรียได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูต


NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษาคุณภาพสูง

NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้ความสำคัญกับคุณภาพการแปลเป็นอย่างมาก โดยคำนึงถึงทั้งความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นธรรมชาติของภาษา เพื่อให้ลูกค้าได้รับเอกสารแปลที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ


NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษารวดเร็วทันใจ

NYC LANGUAGE INSTITUTE เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการเอกสารแปลอย่างรวดเร็วทันใจ จึงมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด


NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษาราคาประหยัด

NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษาในราคาที่ย่อมเยา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการแปลภาษาคุณภาพสูงได้อย่างสะดวก


บริการแปลภาษาที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE

NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการแปลภาษาหลากหลายประเภท ดังนี้

 • แปลเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น


 • แปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม เป็นต้น


 • แปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ แคตตาล๊อกสินค้า เป็นต้น


 • แปลเอกสารทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ รายงานวิจัย เป็นต้น


 • แปลเอกสารอื่นๆ เช่น จดหมาย อีเมล์ บทโฆษณา บทแปล เป็นต้นติดต่อเราที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE

    ไม่ว่าคุณจะต้องการบริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจ, การศึกษา, หรือการใช้ทางส่วนตัว NYC LANGUAGE INSTITUTE พร้อมที่จะตอบสนองตามความต้องการของคุณ. ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับบริการแปลภาษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ.


   ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นในการแปลเอกสารหรือขอวีซ่า อย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE เราพร้อมที่จะช่วยคุณให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณและเดินทางไปสู่ความสำเร็จของคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่มีความมั่นใจในบริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพสูง


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @NYC168 หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083 249 4999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น