บริการแปลภาษา สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย (Australia) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี

NYC LANGUAGE INSTITUTE บริการแปลภาษา สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย (Australia) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี    การสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ในท้องตลาดที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เราควรมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจกันได้ด้วยภาษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการทำธุรกิจหรือเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทำให้บริการแปลภาษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และ NYC LANGUAGE INSTITUTE เป็นสถาบันที่ให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย


    ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและภาษา ถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะไม่มีภาษาราชการอย่างเป็นทางการ แต่ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาประจำชาติโดยพฤตินัย โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่สอง


    จากผลการสำรวจสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2021 พบว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวที่พูดที่บ้านสำหรับประชากร 79.2% รองลงมาคือภาษาจีนกลาง (2.1%) ภาษาอิตาลี (1.6%) ภาษาอาหรับ (1.5%) ภาษากวางตุ้ง (1.4%) และภาษากรีก (1.3%)


    ภาษาพื้นเมืองของออสเตรเลีย ได้แก่ ภาษาอะบอริจิน และภาษาของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส ภาษาเหล่านี้มีมากกว่า 200 ภาษา แต่มีเพียงประมาณ 70 ภาษาเท่านั้นที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยประชากรพื้นเมืองออสเตรเลียประมาณ 22% ยังคงพูดภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาแม่
ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้กันในออสเตรเลีย ได้แก่

 • ภาษาเอเชีย เช่น ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย

 • ภาษายุโรป เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาโปแลนด์

 • ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาตุรกี ภาษารัสเซีย ภาษายูเครน ภาษาแอฟริกัน

    สำหรับคนไทยที่สนใจเรียนต่อหรือทำงานที่ออสเตรเลีย จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เพียงพอ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ที่ใช้กันในออสเตรเลีย เช่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ หรือภาษาเอเชียอื่นๆ ก็อาจเป็นประโยชน์เช่นกัน


    ปัจจุบันมีสถาบันภาษาหลายแห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาสำหรับประเทศออสเตรเลีย โดยหลักสูตรเหล่านี้จะเน้นสอนทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในออสเตรเลีย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมออสเตรเลีย


    นอกจากนี้ ยังมีสถาบันแปลภาษาหลายแห่งที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลีย เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ และเอกสารราชการ เป็นต้น บริการแปลภาษาเหล่านี้สามารถช่วยให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวออสเตรเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างภาษาที่ใช้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลีย ได้แก่


 • ภาษาอังกฤษ: เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน เอกสารการลงทะเบียนเรียน เอกสารการจบการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารส่งสินค้า เอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย เอกสารราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง วีซ่า

 • ภาษาจีน: เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน เอกสารการลงทะเบียนเรียน เอกสารการจบการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารส่งสินค้า เอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย เอกสารราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง วีซ่า

 • ภาษาอาหรับ: เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน เอกสารการลงทะเบียนเรียน เอกสารการจบการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารส่งสินค้า เอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย เอกสารราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง วีซ่า

    หากท่านต้องการแปลเอกสารภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลีย สามารถติดต่อสถาบันแปลภาษาที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้การแปลที่ถูกต้องและเหมาะสม


ทีมงานนักแปลมืออาชีพ

ทีมงานนักแปลของเราประกอบด้วยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการแปลภาษามากกว่า 12 ปี โดยเฉพาะในการทำงานกับภาษาที่ใช้ในประเทศออสเตรเลีย เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อที่เราจะได้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจกันได้ดีที่สุด


แปลเอกสารทุกประเภท

เรามีความสามารถในการแปลเอกสารทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ หรือเอกสารทางวิชาการ เรามีทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ สาขา ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการแปลของเราจะถูกทำอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
รับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public และนักแปล NAATI

เพื่อให้คุณมั่นใจในความถูกต้องและน่าเชื่อถือของเอกสารที่เราแปล ทางเรามีการรับรองจากทนาย Notary Public และนักแปล NAATI ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เราทำให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจที่สูงที่สุดในเอกสารที่ได้รับการแปลจากทีมงานของเรา


บริการวีซ่าครบวงจรที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE

นอกจากนี้ เรายังให้บริการวีซ่าครบวงจร ทำให้คุณสามารถเตรียมตัวเพื่อการเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียได้อย่างสบายใจ ทีมงานของเราจะช่วยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าของคุณอย่างประณีตและรวดเร็ว


    บริการแปลภาษาสำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรเลีย ในส่วนนี้ ฉันจะอธิบายถึงความสำคัญของการแปลภาษาที่ถูกต้องและมีคุณภาพสำหรับการสื่อสารกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีภาษาอย่างน้อย 3 ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ อังกฤษ อะบอริจินัล และตอร์เรสสเตรท ฉันจะใช้คำหลักเช่น บริการแปลภาษาออสเตรเลีย แปลภาษาออสเตรเลีย ภาษาออสเตรเลีย ภาษาอะบอริจินัล ภาษาตอร์เรสสเตรท และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


    ทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในส่วนนี้ ฉันจะแนะนำทีมงานนักแปลของ NYC LANGUAGE INSTITUTE ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ การศึกษา การเมือง หรือวัฒนธรรม ฉันจะใช้คำหลักเช่น นักแปลมืออาชีพ นักแปลประสบการณ์ นักแปล NYC LANGUAGE INSTITUTE แปลเอกสารทุกประเภท และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


    รับรองเอกสารโดย ทนาย Notary Public และนักแปล NAATI ในส่วนนี้ ฉันจะอธิบายถึงขั้นตอนและความต้องการในการรับรองเอกสารที่แปลแล้ว โดย NYC LANGUAGE INSTITUTE มีบริการรับรองเอกสารโดย ทนาย Notary Public ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย และนักแปล NAATI ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองคุณภาพของนักแปลและล่ามในประเทศออสเตรเลีย ฉันจะใช้คำหลักเช่น รับรองเอกสาร ทนาย Notary Public นักแปล NAATI รับรองเอกสารออสเตรเลีย และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


    ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย (Australia)หรือมีความจำเป็นในการแปลเอกสารหรือขอวีซ่า อย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ NYC LANGUAGE INSTITUTE เราพร้อมที่จะช่วยคุณให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณและเดินทางไปสู่ความสำเร็จของคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่มีความมั่นใจในบริการแปลและวีซ่าที่มีคุณภาพสูง


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @NYC168 หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE : @NYC168
 • Tel : 083 249 4999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น